Usługi

Zadbaj o rozwój pracowników – to korzyść dla całej firmy!

Więcej w temacie rozwoju pracowników na janklusak.pl

Wzrasta grono pracodawców, którzy zauważają, iż rozwój pracowników znamiennie wpływa na powodzenie całego przedsiębiorstwa. Zmotywowana kadra wyposażona w duży wachlarz kompetencji miękkich to kluczowy fundament każdej firmy.

Rozwój kompetencji pracowników – efektywne techniki szkoleniowe

Audyt personalny pracowników pozwalający na weryfikację ich indywidualnych kwalifikacji i uwarunkowań może wesprzeć właściciela firmy w kompletowaniu zespołu, który będzie przygotowany na różne wyzwania. Za sprawą sesji AC/DC wykonanej przez profesjonalnego specjalistę można dostrzec, kto z zatrudnionych przejawia umiejętności kierownicze i zostanie odpowiednim przełożonym zespołu. Audyty Assessment Center/Development Center mogą być realizowane na przeróżne sposoby – np. w formie sesji indywidualnych oraz grupowych. W czasie audytów wykorzystywane są efektywne techniki szkoleniowe, np. zadania grupowe, case study (studium przypadku), wywiady czy symulacje. Przy ich użyciu można ujawnić pełne możliwości kadry i wspomóc rozwój pracowników. Po zakończeniu audytu można prowadzić dalej pracę z załogą w postaci coachingu.

Jak wygląda audyt AC/DC i rozwój pracowników?

Prawidłowo opracowany audyt jest rozdzielona na parę części. Rozpoczyna się od opisu kompetencji niezbędnych do pełnienia danej funkcji w firmie. Później audytor dobiera techniki, które zostaną zastosowane w trakcie sesji. Kolejnym stadium jest powiadomienie o celach sesji, a także tego, co zamierza się dzięki niej uzyskać. Nie bez znaczenia jest też otoczenie, w którym będą poprowadzone audyty zatrudnionych – powinno one dawać komfort, który wspomoże spełnienie założeń sesji. Sam audyt AC/DC (grupowy bądź indywidualny) jest prowadzony przez doświadczonych doradców z wykształceniem psychologicznym. Sesja trwa co najmniej cztery godziny. Po jej przeprowadzeniu Klient otrzymuje wyczerpujący, indywidualny protokół, w którym znajduje się ocena kompetencji audytowanych osób, określone są ich mocne strony oraz podane są zalecenia, jak należy poprowadzić dalszy rozwój pracowników. Audyt AC/DC zamyka feedback.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]