Usługi Usługi branży budowlanej

Profesjonalne badania geologiczne

Współczesne badania geologiczne używają specjalistycznego sprzętu, który umożliwia precyzyjne określenie stanu gleby. Jakie czynności wykonuje się w trakcie tego typu badań i komu warto je zlecić?

Badania geologiczne – ustalenie składu podłoża

Badania geologiczne przeprowadzane są w celu uzyskania szczegółowych danych dotyczących składu gruntu. Do najważniejszych czynności, jakie przeprowadzają geolodzy należą m.in. wiercenia badawcze, sondowanie statyczne, pobór próbek gruntu, ustalenie układu warstw podłoża. Skrupulatne zbadanie warunków gruntowych jest niezbędne przy każdym procesie budowlanym. Bez dokładnego zbadania gruntów budynkom może grozić osiadanie, a nawet katastrofa budowlana. Firmy zajmujące się badaniami wodno-gruntowymi sporządzają szereg ważnych dokumentów, np. dokumentacje geologiczno-inżynierskie, operaty wodnoprawne, przeprowadzają ekspertyzy o stanie środowiska. W zakresie ich działania są również badania dotyczące geologii górniczej – przeprowadzanie badań elektrooporowych, przygotowywanie wniosków zagospodarowania, poszukiwanie surowców.

Badania geologiczne – zweryfikuj zagęszczenie gruntu

Procedury związane ze sprawdzeniem składu gruntów odbywają się za pomocą rozmaitych narzędzi. Specjalistyczne urządzenia wiertnicze pobierają próbki do dalszych testów laboratoryjnych. Jakie maszyny są używane? Zarówno lekki sprzęt, jak i zmechanizowane urządzenia, które przeprowadzają odwierty nawet 30 metrów wgłąb ziemi. Należą do nich kowadła, sondy DPL. Podczas procesu wykorzystuje się badania polowe, takie jak sondowania CPTu, FVT bądź dynamiczne. Z ich pomocą można opisać stopień plastyczności czy ściśliwość gruntu. Musisz wykonać badanie geologiczne? Zdaj się na specjalistyczne przedsiębiorstwa, mające stosowne uprawnienia.