Usługi

Masz świadectwo w języku rosyjskim? Zleć translację tłumaczowi przysięgłemu

Szukasz pomocy? Skontaktuj się z tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego Kraków

Kilka ostatnich lat to czas napływu do Polski pracowników i studentów ze Wschodu. Najwięcej jest między nimi Ukraińców oraz Rosjan. To sprawia, że pojawił się popyt na usługi oferowane przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – zwłaszcza rosyjskiego, którego używa także znaczna część obywateli Ukrainy. Dotyczy to szczególnie tłumaczy przysięgłych, posiadających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów urzędowych oraz osobistych – a te właśnie są konieczne do podjęcia zatrudnienia lub studiów w naszym kraju.

Kiedy konieczne są tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego?

Tylko tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest kompetentny do translacji wszelkiego typu oficjalnych dokumentów wydanych przez organy państwowe z Ukrainy, Kazachstanu, Białorusi czy Rosji. Należą do nich między innymi dyplomy potwierdzające zdobycie różnych uprawnień i kwalifikacji zawodowych, akty zawarcia związków małżeńskich czy urodzenia, świadectwa maturalne i ukończenia szkół, a także prawa jazdy oraz dowody osobiste. Poza tym należy mu powierzyć tłumaczenia dokumentów wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, bankowych, rejestracji pojazdów czy umów cywilno-prawnych i kontraktów.

Jak zostać tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego?

Ważność tłumaczonych dokumentów sprawia, iż na tłumaczu przysięgłym leży ogromna odpowiedzialność. Dlatego by pracować w tym zawodzie, trzeba uzyskać stosowne uprawnienia. Tłumacz przysięgły powinien skończyć studia lingwistyczne, a następnie zaliczyć egzamin państwowy, który potwierdzi jego umiejętności. Do podjęcia pracy jako tłumacz przysięgły konieczne jest ponadto pełna zdolność prawna i posiadanie obywatelstwa UE.

Adres firmy:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]