Usługi Wszystko o zdrowiu

Kto musi wykonywać badania wysokościowe?

Jeśli chcesz zamówić badania wysokościowe Bielsko Biała, skieruj się w to miejsce.

Pracą na wysokościach nazywamy pracę wykonywaną na wysokości powyżej trzech metrów nad podłogą bądź ziemią. Dotyczy to zatem robót przede wszystkim budowlanych, ale też pracowników prac remontowo–budowlanych, elektryków oraz osoby reprezentujące wiele innych dziedzin działalności. Jak przebiegają tego rodzaju badania?

Co sprawdzają badania wysokościowe?

Praca na wysokości, mimo iż zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy musi odbywać się z uwzględnieniem odpowiednich zabezpieczeń, nie należy do bezpiecznych, dlatego badania wysokościowe mają na celu wyeliminowanie z niej osób, dla których może wiązać się z zagrożeniem. Pracy tego rodzaju nie powinny wykonywać osoby mające zawroty głowy, cierpiące na zaburzenia równowagi czy mające kłopoty ze wzrokiem. W obręb badań wysokościowych wchodzi więc kompletna diagnostyka z zakresu neurologii, laryngologii (co ma związek z równowagą i błędnikiem) i okulistyki. Badania wykonuje się poddając osobę badaną prostym testom przy wykorzystaniu specjalnej aparatury. W trakcie badań można też wykryć schorzenia do tej pory niezdiagnozowane, stanowiące zaś poważne przeciwwskazanie do robót na wysokościach, ich wykonanie ma więc szczególne znaczenie. Nie należy martwić się, iż konieczne będzie przeznaczenie na te badania wiele czasu, gdyż istnieje możliwość przeprowadzenia wszystkich testów nawet w jeden dzień.

Badania wysokościowe – co ile
lat je wykonywać?

Badania wysokościowe należy przeprowadzić przed rozpoczęciem wykonywania pracy na wysokości, ale nie jest to jednorazowy obowiązek. Pamiętając, iż w czasie wykonywania pracy stan zdrowia może się pogorszyć, a także, iż taki jest obowiązek nakazany przez prawo, badaniom tego rodzaju należy poddawać się co dwa-trzy lata. Pracownicy, którzy przekroczyły 50 lat, są zobowiązani natomiast wykonywać je co rok.

Adres firmy:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]