Usługi Usługi branży budowlanej

Komu zlecić osuszanie fundamentów?

Nawet jeśli obiekt budowlany stoi jest na terenie, gdzie wody gruntowe występują dość nisko, niewykluczone jest niebezpieczeństwo, że z biegiem czasu ściany będzie przenikać wilgoć. Może się to przydarzyć też bez ostrzeżenia w wyniku zalania przez nieszczelną instalację hydrauliczną czy też z powodu podtopienia, a nieraz pojawienie się wilgoci przebiega stopniowo w następstwie uszkodzonej lub nieprawidłowo wykonanej hydroizolacji murów.

Osuszanie domu – w pierwszej kolejności rozpoznanie przyczyn

Wilgotne ściany nie świadczą od razu, że dom nie nadaje się do zamieszkania. Przede wszystkim powinno się rozpocząć od sprawdzenia przyczyn tworzenia się wilgotnych zacieków. W pomieszczeniach takich jak łazienki, kuchnie i niewietrzone piwnice pojawiająca się na ścianach pleśń jest częściej rezultatem skraplania się pary wodnej lub przecieków z uszkodzonego tarasu bądź dachu. Takie sytuacje wymagają wykorzystania jednego lub kilku rozwiązań: przywrócenia stosownej wentylacji we wnętrzach, ogrzania ścian, ocieplenia murów, osuszania kondensacyjnego, zastosowania powłok paroszczelnych bądź poziomych blokad przeciwwilgociowych. Niestety na obszarach, na których wody gruntowe sięgają wysoko i przenikają fundamenty i mury budynków lub gdy zdarzyło się podtopienie na skutek powodzi (względnie silnych opadów atmosferycznych), osuszenie murów jest już rolą fachmanów z obszaru hydroizolacji.

Różne metody osuszania murów

Zawodowcy, którzy posiadają duże doświadczenie w osuszaniu ścian zarówno budowli mieszkalnych, jak i przemysłowych, zaczynają swoje działania od analizy źródła zawilgocenia i kondycji podmokłych murów. Stanowi to podstawę do wyselekcjonowania słusznych metod i materiałów służących do osuszenia. Zawilgocenie budowli ceglanej, której tynki pęcznieją i wykruszają się, a na murach wykwitają plamy, zapewne spowodowane jest kapilarnym przenikaniem wody przez ściany. Po niezabezpieczonych ścianach z cegły woda wspina się w górę – niekiedy nawet na kilka metrów. Zdarza się to częstokroć, przede wszystkim w starych budynkach, jakkolwiek można na to zaradzić przywracając hydroizolację poziomą murów, która wstrzyma podnoszenie się wody wzwyż. Następnym etapem, oczywiście po właściwym przygotowaniu ścian, jest pozbycie się grzybów i pleśni oraz wykonanie izolacji pionowej.

Skuteczne osuszenie fundamentów polega czasami odtworzenia hydroizolacji zewnętrznej. Zadaniem wykwalifikowanego zespołu jest wówczas odsłonięcie zewnętrznej części ścian fundamentowych, usunięcie zdegradowanej izolacji bitumicznej, papy termozgrzewalnej czy mat bentonitowych, a w następnej kolejności naniesienie izolacji pionowej elastycznej albo mineralnej. W wielu przypadkach potrzebne będzie też naprawa łączenia izolacji ścian z izolacją pozostałych modułów budynków, jak płyty posadzkowe, żelbetonowe, dylatacje i stropy żelbetowe.