Usługi

Jak w przybliżeniu oszacować koszt usługi tłumaczenia przysięgłego?

Na tlumaczalnia.pl przeczytasz wszystko, co warto wiedzieć o cenniku tłumaczeń z języka ukraińskiego w Krakowie.

Na skuter otwarcia się Polski na firmy z całego świata zwielokrotnił się popyt na usługi translatorskie. Dzień w dzień polskie biura tłumaczeń sporządzają tysiące poświadczonych i zwykłych translacji na bardziej bądź mniej powszechne języki, zarówno na zlecenie firm, jak i osób prywatnych.

Pomimo, iż w internecie bez trudu da się wyszperać bezpłatne platformy oferujące translację, nadal nie wyprą one z rynku profesjonalnych tłumaczy, bo skorzystanie z ich wiedzy jest nierzadko obligatoryjne, np. gdy musimy przynieść poświadczone tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich sytuacjach zastanawiamy się, jak z grubsza obliczyć koszt przekładu. Co zatem wpływa na koszt tłumaczeń?

Elementy wpływające na ostateczną cenę przekładu

Na to ile docelowo będzie kosztowało nas tłumaczenie tekstu wpływ mają poniższe elementy:
1. Język, z którego bądź na który chcemy przełożyć dokument. Przekład z popularnych języków germańskich (holenderski, angielski) albo romańskich (włoski, hiszpański) będzie na ogół tańszy aniżeli translacja z rzadziej spotykanych wśród tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (chińskiego, japońskiego) bądź słowiańskich (m.in. ukraińskiego, rosyjskiego, słoweńskiego).
2. Kierunek translacji. Tłumaczenie na język polski jest zasadniczo o kilkadziesiąt procent tańsze aniżeli translacja w kierunku odwrotnym.
3. Czas zrealizowania tłumaczenia. Jak przy większości usług, jeżeli potrzebujemy czegoś “na wczoraj” powinniśmy szykować portfel na wyższe ceny.
4. Stopień skomplikowania tłumaczenia lub zagadnienia, których dotyczy tekst. Przekład prac naukowych, umów handlowych bądź opracowań medycznych wyceniana jest wyżej, dlatego że tłumacz musi dysponować nie tylko znajomością leksyki reprezentatywnej dla konkretnej specjalizacji, lecz także stosowną wiedzę, by właściwie zinterpretować tłumaczony tekst i nie popełnić podczas translacji niewybaczalnych błędów.

Przekład zwykły a uwierzytelniony

Trzeba podkreślić, że tłumaczenie różnego typu dokumentów jak np. paszport bądź dokumenty szkolne (dyplom ukończenia studiów, zaświadczenie uczestnictwa w kursie), musi wykonać tłumacz przysięgły. Taki przekład określa się przysięgłym, ponieważ tłumacz obligatoryjnie uwierzytelnia go stemplem ze swoim nazwiskiem i numerem licencji tłumacza przysięgłego, a informację o tym tłumaczeniu wpisuje do rejestru, w którym nadaje mu indywidualny numer identyfikacyjny, jak również oznacza czy przekład powstał z oryginału, odpisu bądź kopii. Tłumacze przysięgli z reguły określają sztywny cennik za przekład najpopularniejszych świadectw oraz dokumentów, natomiast w razie niezbędności zamówienia tłumaczenia uwierzytelnionego innych dokumentów, koszt usługi oblicza się od objętości tekstu finalnego (nie wyjściowego). W przekładzie poświadczonym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, podczas gdy w tłumaczeniu zwykłym jest to 1800 znaków.

Adres firmy:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]