Usługi

Co zrobić z nietypowymi odpadami? O kontenerowym wywozie śmieci

Sprzątanie strychu bądź piwnicy, prace w ogrodzie, budowa czy też przebudowa domu, odnowienie mieszkania – co łączy te, na pierwszą myśl zupełnie niepowiązane ze sobą zajęcia? W ich przypadku pojawiają się pokaźne ilości odpadów, których nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych. Zużyte meble i sprzęty domowe, gruz budowlany oraz ziemia i odpady zielone należy odwieźć do PSZOK-u, czyli Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Co jednakże zrobić, jeśli nie możemy przetransportować ich samodzielnie? W takich wypadkach najrozsądniej uczynimy zamawiając kontenerowy wywóz śmieci.

Wywóz odpadów – jak to działa?

Wywóz odpadów w przystosowanych do tego kontenerach to usługa, która pozwala pominąć wywożenie odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Oferująca go firma usługowa użycza klientowi kontener o objętości dostosowanej do zaawansowania prac i ilości wytworzonych odpadów. Klient może przez czas wskazany w umowie zapełnić go śmieciami nie martwiąc się o to, iż poniesie konsekwencje przewidziane za ich niewłaściwe składowanie. W wyznaczonym w umowie dniu firma odbiera od klienta kontener na śmieci wraz z zawartością. To na niej spoczywa teraz obowiązek zatroszczenia się o utylizację śmieci zgodnie z prawem, co jest rozwiązaniem bezproblemowym i wygodnym.

Komu polecamy wywóz odpadów?

Na kontenerowy wywóz śmieci decydują się różni klienci. Z oczywistych powodów usługi tego rodzaju największym popytem cieszą się wśród klientów indywidualnych, którzy w wielu przypadkach nie mogą zapewnić transportu odpadów do PSZOK-u. Ze względu na wygodę, wywóz odpadów jest też chętnie zamawiany przez inne firmy. Wykorzystują je między innymi przedsiębiorstwa ogrodnicze, budowlane czy remontowe. W sezonie zimowym to także najlepsza metoda na przechowywanie i wywiezienie śniegu usuniętego z trawników, parkingów, dróg wewnętrznych czy boisk.