Reklama, promocja, marketing

Czego można dowiedzieć się z raportu danych pozafinansowych?

Raport danych pozafinansowych. Kompleksową pomoc profesjonalistów w tej dziedzinie otrzymasz na http://bit.ly/31yshSH

Raporty danych pozafinansowych bywają coraz chętniej publikowane przez różne firmy. Na ich opracowanie najczęściej decydują się największe korporacje – publiczne kompanie lub międzynarodowe firmy, lecz docenia się je także w nieco mniejszych spółkach. Najczęściej spotykanym rodzajem raportu danych pozafinansowych jest CSR, a więc raport odpowiedzialności społecznej. Z danych, jakie są w nim zawarte można dowiedzieć się m. in. jak rozkładają się proporcje kobiet i mężczyzn na kluczowych stanowiskach kierowniczych, jak istotna jest dla firmy troska o ekologię oraz w jakie kampanie charytatywne lokuje środki. Czemu jednak warto przygotować raport danych pozafinansowych? O jakich rzeczach pamiętać przy jego wydaniu, aby przyniósł oczekiwane rezultaty?

Zyski z przygotowania raportu danych pozafinansowych

Na raport danych pozafinansowych warto postawić w szczególności ze względu na postrzeganie firmy. Wydając raport CSR tworzymy wizerunek firmy zaangażowanej, a to ma wpływ zarówno na wzrost ilości kontrahentów, jak i brak trudności z przyznaniem ewentualnych pożyczek. Raport danych pozafinansowych poza tym pozwala na stworzenie więzi z lokalnymi organizacjami oraz samorządami, a to okazuje się bardzo ważne dla wszystkich marek – zarówno lokalnych spółek, jak i międzynarodowych korporacji.

Wydanie raportu danych pozafinansowych

Opracowanie raportu danych pozafinansowych przyniesie oczekiwane efekty jedynie wówczas, kiedy jego wyniki wydamy w przystępnej estetycznie formie. Dlatego po przygotowaniu danych, dobrze powierzyć złożenie raportu sprawdzonej agencji graficznej. Przez to ewentualni klienci szybko wyszukają wszystkie dane, co w ogromnej mierze wpływa na ich opinie o firmie. Nie zapominajmy także, iż raport danych pozafinansowych będzie elementem strategii formowania wizerunku firmy – powinien zatem nawiązywać do publikowanych przez nią materiałów reklamowych.

Adres firmy:
Pracownia Register
ul. Murarska 3c lok. 8
31-311 Kraków

Tel.: +48 12 265 85 50
Mob.: +48 503 342 656
E-mail: [email protected]