Instalacje dla przemysłu Technologie

Urządzenia do pomiaru lepkości

Produkcja w zakładach przemysłowych wymaga nadzwyczajnej precyzji i zastosowania nowoczesnej aparatury pomiarowej. Jednym z urządzeń wykorzystywanych w nowoczesnych przedsiębiorstwach są lepkościomierze. Do czego służą?

Lepkościomierze – precyzyjny pomiar w różnych sektorach przemysłu

Wiskozymetr, szerzej znany jako lepkościomierz, to przyrząd laboratoryjny służący do pomiaru lepkości. Aparatura tego typu stosowana jest w wielu sektorach przemysłu – m.in. przy produkcji papieru, opakowań, w zakładach chemicznych, jak również w branży spożywczej i motoryzacyjnej. Badaniom poddawana jest ciecz – lakiery, żywice, asfalt i klej. W zakładach chemicznych powszechnie w użyciu jest również lepkościomierz do farby. Pomiar lepkości cieczy dotyczy jej temperatury, lepkości kinetycznej, dynamicznej oraz skompensowanej temperaturowo TCV. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej aparatury pomiarowej możliwe jest gruntowne sprawdzenie jakości produktu, a także optymalizacja czasu trwania i kosztów produkcji oraz poprawa bezpieczeństwa pracowników odpowiedzialnych za obsługę procesów.

Pomiar lepkości – rodzaje urządzeń

Dostępne na rynku lepkościomierze składają się z czujnika, który mierzy lepkość i temperaturę oraz przetwornika, do którego przekazywane są pomiary. Informacje są następnie przesyłane do systemu sterowania. Rozróżnia się 2 podstawowe rodzaje lepkościomierzy przemysłowych – ViscoPro oraz ViscoScope. Aparatura różni się od siebie sposobem działania, przeznaczeniem oraz konstrukcją. Lepkościomierz ViscoScope wyposażony jest w walec pomiarowy, który wprowadzany jest w ruch drgający. ViscoScope sprawdza się przy pomiarach cieczy zanieczyszczonych. Natomiast urządzenia ViscoPro posiadają tłoczki pomiarowe wprawiane w ruch posuwisto-zwrotny i używane są do diagnozowania czystych cieczy.