Instalacje dla przemysłu

Kontroluj parametry produkcji dzięki aparaturze przemysłowej

Czuła aparatura kontrolno-pomiarowa jest niezastąpiona w wielu sektorach przemysłu – to od niej w ogromnymstopniu zależy jakość produktu. Co bada i gdzie najczęściej używana jest aparatura kontrolno-pomiarowa?

Zoptymalizuj proces produkcji za pomocą aparatury przemysłowej

Nowoczesne przedsiębiorstwachcące udoskonalić proces produkcji i usunąć pojawiające się w jego trakcie błędy, inwestują w czułą aparaturę pomiarową. Urządzenia te wykorzystywane są między innymi w branży motoryzacyjnej, chemicznej, spożywczej, służą do monitorowania oczyszczalni ścieków, wysypisk śmieci, badania jakości opakowań, papieru oraz innych wyrobów. Dzisiejsza aparatura przemysłowa umożliwia nie tylko weryfikację jakości produktu, ale również obniżenie kosztów produkcji, a nawet pozytywnie wpływa na bezpieczeństwo pracowników. Analizie poddaje się zarówno materiały w formie stałej, jak i sypkiej, płynnej czy gazowej. Aparatura pomiarowa gwarantuje uzyskanie szczegółowych pomiarów, które owocują wzrostem jakości wyrobów.

Co sprawdza współczesna aparatura przemysłowa?

Przebieg produkcji może być zakłócony przez sporo elementów – na końcowy rezultat znaczny wpływ ma między innymi niewłaściwy poziom lepkości czy wilgotności surowców. Aparatura pomiarowa umożliwia kontrolę różnych parametrów produktów – zawartości tłuszczu, wody, popiołu, a także temperatury oraz lepkości. W nowoczesnych fabrykach bada się w ten sposób wiele materiałów – m.in. syropy, miał węglowy, płytki ceramiczne, lakiery czy sól. Aparatura pomiarowa jest również stosowana do analizy składu biogazu, gazu kopalnianego oraz syngazu, a także sprawdzania ich wartości opałowej.