Finanse, rachunkowość

Podstawowe informacje o restrukturyzacji przedsiębiorstw

Jeśli przedsiębiorstwo przechodzi głęboki kryzys, wierzytelności względem wspólników zwiększają się w zastraszającym tempie i decyzja o ogłoszeniu bankructwa wydaje się rozsądnym rozwiązaniem, być może nadszedł czas na sprawdzenie innej alternatywy: restrukturyzacji.

Postępowanie restrukturyzacyjne – na ratunek upadającym przedsiębiorstwom

Restrukturyzacją można określić transformację podmiotu dążącą do niedopuszczenia do jego bankructwa i w konsekwencji wzrost jego wartości. Od stycznia 2016 r. postępowania restrukturyzacyjne reguluje Prawo restrukturyzacyjne. Nowe przepisy dostarczają mnóstwo narzędzi do zawarcia układu z wierzycielami, zatem są zdecydowanie bardziej nastawione na właścicieli firm. Także postępowania kończą się szybciej aniżeli w latach wcześniejszych i są odformalizowane. Działania restrukturyzacyjne dają wiele korzyści: pozwalają zatrzymać egzekucje komornicze, powstrzymać sfinalizowanie niekorzystnych ugód, zahamować pędzącą spiralę zadłużenia, a przede wszystkim ochronić przedsiębiorstwo przed upadłością.

4 typy postępowań restrukturyzacyjnych

Przywołana wyżej ustawa wymienia 4 możliwości prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego. Jest to:
– postępowanie o zatwierdzenie układu, które toczy się bez udziału sądu. W tym postępowaniu to zadłużona spółka przy udziale nadzorcy układu, którego notabene sama wybiera, samodzielnie przeprowadza rozmowy z wierzycielami i gromadzi ich głosy na piśmie. Rolą sądu jest tutaj jedynie zaakceptowanie układu zgodnie z wolą wierzycieli.
– przyspieszone postępowanie układowe, które umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po przygotowaniu oraz zatwierdzeniu rejestru wierzytelności w uproszczonym trybie. Toczy się ono w sądzie, jednak w założeniu ma doprowadzić do szybkiego zawarcia układu pomiędzy wierzycielami oraz dłużnikiem. Takie postępowanie toczy się zazwyczaj nie dłużej niż 6 miesięcy.
– postępowanie układowe, na które decydują się zwykle właściciele firm zagrożeni niewypłacalnością. W tym bardzo skrupulatnym postępowaniu sąd może zabezpieczyć dobytek dłużnika przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego. Okres trwania tego rodzaju postępowania jest nierzadko dłuższy niż 12 miesięcy, ponieważ w sprawach tyczących się zobowiązań spornych, to sędzia decyduje o ostatecznej wysokości wierzytelności.
– postępowanie sanacyjne, które prócz czynności dążących do zawarcia układu z wierzycielami, umożliwia dłużnikowi przeprowadzenie działań sanacyjnych, a przy tym gwarantuje szeroką ochronę przed egzekucją. Łączy się to jednakże z przekazaniem zarządu nad przedsiębiorstwem.

Warto podkreślić, że funkcjonują ograniczenia, które mają wpływ na to, jaki typ restrukturyzacji można zastosować w konkretnej sytuacji. Np. przyspieszone postępowanie układowe i postępowania o zatwierdzenie układu można zainicjować wyłącznie wtedy, gdy suma wierzytelności spornych nie przekracza 15% całkowitych zobowiązań, w innym przypadku niezbędne jest rozpoczęcie postępowania sanacyjnego albo układowego. Czynności restrukturyzacyjne są złożone, wobec tego jeśli decydujesz się na ich prowadzenie, ale nie masz pewności, jaki typ będzie stosowny dla Twojej firmy, obligatoryjnie skorzystaj z porady doradcy restrukturyzacyjnego.