Finanse, rachunkowość

Metoda memoriałowa a metoda kasowa

Tutaj otrzymasz szczegółowe wiadomości dotyczące metody kasowej.

Osoby z własną działalnością gospodarczą przeważnie rozliczają się z urzędem skarbowym przy użyciu metody memoriałowej, wedle której obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług pojawia się w momencie wystawienia faktury. W takiej sytuacji fiskus nie nie rozpatruje czy na konto płatnika VAT wpłynęła opłata od kontrahenta. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku VAT zachodzi nie prędzej niż po uzyskaniu płatności od kontrahenta.

Metoda kasowa – strategia na utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa

Brak wniesienia opłat w terminie to nie rzadkość. Osoby prowadzące działalność gospodarczą często znajdują się w położeniu, kiedy muszą co jakiś czas monitować kontrahenta odnośnie wniesienia należności za wykonane usługi lub dostarczone produkty. Gdy to zdarza się regularnie, nawet dobrze prosperująca firma może liczyć się z stratą płynności finansowej, nie wnieść wszystkich podatków w odpowiednim terminie i finalnie narazić się na wysokie grzywny nałożone przez urząd skarbowy. Na szczęście tak zwani mali przedsiębiorcy, a więc podmioty których przychód ze sprzedaży w roku poprzedzającym nie przekroczył razem z podatkiem 2 mln euro, mogą skorzystać z metody kasowej zawieszając w ten sposób termin rozliczenia się z podatku do momentu otrzymania wpłaty od kontrahenta. Ze względu na wspomniany powyżej limit z rozliczenia metodą kasową może skorzystać stanowcza większość krajowych przedsiębiorców, jednak powinni oni pamiętać, iż stosowanie z tej formy rozliczenia działa także w odwrotnym kierunku. Tym samym gdy sami mają trudność z dotrzymaniem terminów opłat, nie będą mogli potrącić podatku VAT z faktury zakupowej do czasu aż nie uiszczą danej należności. O chęci skorzystania z metody kasowej należy powiadomić urząd skarbowy poprzez dostarczenie formularza VAT-R. Nieodzowne jest też przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym oraz obowiązkowe umieszczenie na każdej wystawionej fakturze dopisku “metoda kasowa”.

Metoda kasowa zmusza do regularnego śledzenia wpływu należności

Biura rachunkowe nierzadko odwodzą mniejszych przedsiębiorców od rozliczania metodą kasową podatku od towarów i usług. Z reguły powodem tego jest problem z ciągłym monitorowaniem otrzymywanych płatności związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa wymaga wszak skrupulatnego ich pilnowania, by nie przekroczyć terminu uiszczenia podatku. W przypadku działalności, które wystawiają każdego miesiąca nie więcej niż kilkanaście faktur nie jest to skomplikowane. Ale już przy kilkuset fakturach monitoring przelewów wpływających na rachunek firmowy może zajmować nawet 2-3 godziny dziennie. Dla takich podmiotów zalecanym rozwiązaniem, które zapewnia likwidację niebezpieczeństwa błędów przy księgowaniu i oszczędność czasu, jest użycie oprogramowania służącego do automatycznego monitoringu należności, jakim jest m.in. robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]