Finanse, rachunkowość

Flobo – robot do obsługi należności z modułem automatycznej windykacji

Windykacja faktur. Zdobądź więcej informacji.

Jest dużo rozmaitych przyczyn, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za zakończone zlecenie. Problem z przeterminowanymi płatnościami dotyczy nie tylko przedsiębiorców, którzy świadczą usługi B2B, ale i podmioty z profilem działalności kierowanym do indywidualnych odbiorców.

Windykacja – działania, dążące do wyegzekwowania spłaty zaległości

Przedsiębiorca może dochodzić swojej własności poprzez proces windykacji długu. Choć termin ten większości ludzi niedobrze się kojarzy, a w rzeczywistości oznacza to proces w ramach którego podejmuje się względem dłużnika rozmaite czynności zgodne z obowiązującymi normami prawnymi. Czynności te zmierzają do wyegzekwowania spłaty zaległości. To tak zwana windykacja polubowna, a więc cykliczne monitowanie nieterminowego kontrahenta i przypominanie o konieczności przelania opłaty. Gdy taka forma dochodzenia należności nie zadziała, kolejną opcją jest windykacja sądowa. Jeżeli firma świadczy usługi wobec kilkudziesięciu czy kilkuset klientów i co miesiąc wysyła identyczną liczbę faktur oraz paragonów, ryzyko, iż jakiś procent opłat nie będzie uiszczony w wyznaczonym terminie niewątpliwie się zwiększa. W uporządkowaniu całego procesu księgowania faktur pomaga aplikacja Flobo, służąca do automatycznej obsługi należności, która posiada też moduł automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja – dodaj własne harmonogramy działań

Robot Flobo nie tylko kontroluje, czy na konto rozliczeniowe wpłynął przelew od kontrahenta, ale w razie wykrycia jej braku we wskazanym terminie, rozpoczyna ona proces przypominania o konieczności zapłacenia za fakturę. Przedsiębiorca korzystający z tej aplikacji może ustawić indywidualne scenariusze działań podejmowanych w stosunku do nieterminowych kontrahentów, wyznaczając m.in. interwały między poszczególnymi wiadomościami z upomnieniem. Przypomnienie o nadciągającym terminie zapłaty za fakturę przesyłana jest z aplikacji również przed jego wygaśnięciem do tych kontrahentów, którzy w poprzednim kwartale dwa razy wykonali przelew z opóźnieniem lub którzy nie opłacili faktury w terminie w zeszłym okresie rozliczeniowym. Jeżeli upomnienia nie przyniosą efektów, kolejnymi krokami automatycznej windykacji prowadzonymi przez Flobo jest wygenerowanie noty księgowej w wysokości 40 euro oraz przekazanie zawiadomienia o zadłużeniu do BIG. Na końcu, gdy wyliczone wyżej działania nie będą skuteczne, Flobo prześle sprawę do e-sądu.

Wykorzystanie aplikacji do automatycznej księgowości i windykacji oszczędza liczne godziny poświęcane na śledzenie przychodzących przelewów, a po kilku miesiącach skutkuje też zauważalną poprawą terminowości u klientów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]