Finanse, rachunkowość

Faktura pro forma – charakterystyka i zastosowanie

Na https://ihpweb.pl/co-to-jest-faktura-proforma/ znajdziesz odpowiedź na pytanie czy faktura proforma jest wiążąca.

Każdy kto prowadzi własną działalność gospodarczą, ale również i gros osób dokonujących zakupów przez internet, miał styczność choć raz z fakturą proforma. Nie wszyscy natomiast wiedzą, czym de facto jest ten dokument i czym różni się on od typowej faktury.

Proforma nie stanowi potwierdzenia zrealizowania usługi

Po łacinie pro forma znaczy „dla pozoru”, dlatego częstokroć można spotkać się z wyjaśnieniem, że faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I faktycznie, faktura tego rodzaju nie jest dokumentem księgowym, zatem nie ujmuje się jej w księdze przychodów i rozchodów czy w ewidencji księgowej. Należy jednakże zostawić ją np.w celu uzupełnienia dokumentacji transakcji.

Faktura proforma winna być traktowana wobec tego jako dokument handlowy, będący formą zapowiedzi pewnej oferty. Nie jest dowodem zakupu artykułów czy zrealizowania usługi, a więc zgodnie z ustawą o VAT nie wywołuje skutków w zakresie podatku VAT. Czy zatem faktura proforma jest wiążąca? Nie, dlatego że dotyczy sprzedaży bądź usługi, która jeszcze nie jest zrealizowana, toteż warunki transakcji w niej sformułowane mogą wciąż być zmodyfikowane.

Fakturę proforma należy dostrzegalnie oznakować

Faktura proforma zawiera te same elementy i wygląda podobnie jak faktura VAT, miedzy innymi:

  • datę oraz miejsce,
  • dane kontrahentów (odbiorcy oraz wystawcy),
  • nazwę towarów bądź usług, stanowiących przedmiot transakcji (razem z wykazaniem ich ilości, jednostek miary itp.),
  • wartość brutto i netto (zarówno poszczególnych towarów i usług, jak i wartość pełnego zamówienia) opisana również słownie,
  • informacja o zakresie uwzględnionych rabatów,
  • stawka i naliczona z tego tytułu wysokość podatku VAT,
  • określenie terminu wniesienia opłaty,
  • określenie daty realizacji usługi bądź dostarczenia towaru.

Taką fakturę trzeba oznaczyć zauważalnie w nagłówku określeniem “PRO FORMA”, aby nie było żadnych trudności z odróżnieniem tego dokumentu od stosownej faktury VAT, wywołującej skutki podatkowe. Należy również mieć na uwadze, iż ten typ faktury nie zwalnia z obowiązku dostarczenia kontrahentowi wiążącej faktury VAT. Co istotne, faktury proforma nie wolno wystawić w przypadku, gdy odbiorca wpłaci już przedpłatę czy też uiści w całości opłatę za przedmiot transakcji.