Baza porad Finanse, rachunkowość

MT942 – co to za format i czym różni się od MT940?

MT942 i MT940 to dwa formaty wyciągów bankowych, które są stosowane w międzynarodowej komunikacji finansowej. Choć na pierwszy rzut oka mogą wydawać się podobne, to pełnią różne funkcje. Co to jest MT942? Format MT942, znany również jako „Interim Transaction Report”, jest używany do przekazywania komunikatów finansowych w systemie SWIFT. Ma on na celu dostarczenie w […]

Finanse, rachunkowość

Minimalizowanie skutków inflacji – inwestycja w monety. Część 1: Polskie monety okolicznościowe III RP

Inflacja jest zjawiskiem, w którym rosną ceny produktów i usług a spada wartość pieniądza. Może mieć wiele przyczyn i zazwyczaj występują one równocześnie w mniejszej lub większej skali. Do najpowszechniejszych powodów inflacji należą nad normatywny dodruk pieniądza, zbyt duże wydatki w budżecie państwa w porównaniu do wpływów, nieracjonalna gospodarka finansowa, zwiększone koszty produkcyjne – na […]

Finanse, rachunkowość

Inwestycja w złoto bulionowe – jakie monety dostępne są w Polsce?

Ludzie, którzy postanowili inwestować w złoto mają do wyboru kilka metod: kolekcjonować biżuterię inwestycyjną, nabywać akcje firm związanych z rynkiem kruszców czy kupować fundusze inwestycyjne lokujące kapitał w gałęzie gospodarki związane z tym metalem szlachetnym. Inną opcją jest kupno złota inwestycyjnego, które dostępne jest nie tylko w postaci sztabek, ale także monet bulionowych. Złote monety […]

Finanse, rachunkowość

Metoda memoriałowa a metoda kasowa

Osoby z własną działalnością gospodarczą przeważnie rozliczają się z urzędem skarbowym przy użyciu metody memoriałowej, wedle której obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług pojawia się w momencie wystawienia faktury. W takiej sytuacji fiskus nie nie rozpatruje czy na konto płatnika VAT wpłynęła opłata od kontrahenta. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku VAT zachodzi nie […]

Finanse, rachunkowość

System bankowy SWIFT – co to?

Mimo, iż właściwie regularnie korzystamy z przelewów bankowych, dużo osób po raz pierwszy usłyszało o systemie SWIFT w 2022 roku w kontekście rozważania nałożenia sankcji wobec Rosji w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Ale system SWIFT wykorzystywany jest już od lat siedemdziesiątych XX w. i stanowi jeden z fundamentów efektywnego funkcjonowania międzynarodowego rynku finansów. […]

Finanse, rachunkowość

Co to jest dyrektywa PSD2 i jakie są korzyści jej wprowadzenia?

Jedną z najważniejszych zmian, które wprowadza dyrektywa PSD2 jest otwarta bankowość i wsparcie dla dostawców zewnętrznych rozwiązań. W rzeczywistości jest to o wiele bardziej złożony dokument. Sprawdź, jakie są jego najważniejsze cele i korzyści. Dyrektywa PSD2 (ang. Payment Services Directive) zawiera przepisy dotyczące płatności elektronicznych realizowanych wewnątrz Unii Europejskiej. Nowelizacja ustawy o usługach płatniczych wprowadziła […]

Finanse, rachunkowość

Flobo – robot do obsługi należności z modułem automatycznej windykacji

Jest dużo rozmaitych przyczyn, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za zakończone zlecenie. Problem z przeterminowanymi płatnościami dotyczy nie tylko przedsiębiorców, którzy świadczą usługi B2B, ale i podmioty z profilem działalności kierowanym do indywidualnych odbiorców. Windykacja – działania, dążące do wyegzekwowania spłaty zaległości Przedsiębiorca może dochodzić swojej własności poprzez proces windykacji długu. Choć termin ten […]

Baza porad Finanse, rachunkowość

Faktury ustrukturyzowane – wystawisz i odbierzesz je za pomocą KSeF

Wystawianie faktur ustrukturyzowanych miało planowo działać już w październiku 2021 r., jednak finalnie właścicielom przedsiębiorstw na udostępnienie Krajowego Systemu e-Faktur przyszło poczekać do 2022 r. Projekt wystartował w pierwszym dniu 2022 r. Po 12-miesięcznym okresie przejściowym, w którym używanie KSeF jest opcjonalne, począwszy od roku 2023 stanie się to obligatoryjne dla każdego czynnego podatnika VAT, […]

Finanse, rachunkowość

Nota księgowa na 40 euro – o tym powinien wiedzieć każdy przedsiębiorca

Każdy przedsiębiorca prędzej czy później spotyka kontrahentów, którzy nie wnoszą opłat za przesłane im faktury w terminie. Jeszcze dekadę temu był to duży problem dla biznesmenów. Szczęśliwie począwszy od 2013 r. w razie wystąpienia zwłoki we wniesieniu należności prawo polskie pozwala na wystawianie niemrawym partnerom not księgowych w wysokości 40 euro, a od 2020 roku […]

Baza porad Finanse, rachunkowość

Złoto inwestycyjne – sztabki czy monety?

Osoby, którym zależy na inwestycji przynoszącej długofalowy i pewny zysk, powinny zwrócić uwagę nie tylko na rodzaj kruszcu, ale również jego formę. Dotyczy to wszystkich metali szlachetnych, w tym również złota. Monety czy sztabki – co okaże się lepsze? Jakimi kryteriami należy się kierować przy wyborze złota inwestycyjnego? Monety bulionowe czy sztabki – co wybrać? […]