Finanse, rachunkowość

Inwestycja w złoto bulionowe – jakie monety dostępne są w Polsce?

Ludzie, którzy postanowili inwestować w złoto mają do wyboru kilka metod: kolekcjonować biżuterię inwestycyjną, nabywać akcje firm związanych z rynkiem kruszców czy kupować fundusze inwestycyjne lokujące kapitał w gałęzie gospodarki związane z tym metalem szlachetnym. Inną opcją jest kupno złota inwestycyjnego, które dostępne jest nie tylko w postaci sztabek, ale także monet bulionowych. Złote monety […]

Finanse, rachunkowość

Metoda memoriałowa a metoda kasowa

Osoby z własną działalnością gospodarczą przeważnie rozliczają się z urzędem skarbowym przy użyciu metody memoriałowej, wedle której obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług pojawia się w momencie wystawienia faktury. W takiej sytuacji fiskus nie nie rozpatruje czy na konto płatnika VAT wpłynęła opłata od kontrahenta. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku VAT zachodzi nie […]

Finanse, rachunkowość

System bankowy SWIFT – co to?

Mimo, iż właściwie regularnie korzystamy z przelewów bankowych, dużo osób po raz pierwszy usłyszało o systemie SWIFT w 2022 roku w kontekście rozważania nałożenia sankcji wobec Rosji w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Ale system SWIFT wykorzystywany jest już od lat siedemdziesiątych XX w. i stanowi jeden z fundamentów efektywnego funkcjonowania międzynarodowego rynku finansów. […]

Finanse, rachunkowość

Co to jest dyrektywa PSD2 i jakie są korzyści jej wprowadzenia?

Jedną z najważniejszych zmian, które wprowadza dyrektywa PSD2 jest otwarta bankowość i wsparcie dla dostawców zewnętrznych rozwiązań. W rzeczywistości jest to o wiele bardziej złożony dokument. Sprawdź, jakie są jego najważniejsze cele i korzyści. Dyrektywa PSD2 (ang. Payment Services Directive) zawiera przepisy dotyczące płatności elektronicznych realizowanych wewnątrz Unii Europejskiej. Nowelizacja ustawy o usługach płatniczych wprowadziła […]

Finanse, rachunkowość

Flobo – robot do obsługi należności z modułem automatycznej windykacji

Jest dużo rozmaitych przyczyn, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za zakończone zlecenie. Problem z przeterminowanymi płatnościami dotyczy nie tylko przedsiębiorców, którzy świadczą usługi B2B, ale i podmioty z profilem działalności kierowanym do indywidualnych odbiorców. Windykacja – działania, dążące do wyegzekwowania spłaty zaległości Przedsiębiorca może dochodzić swojej własności poprzez proces windykacji długu. Choć termin ten […]

Baza porad Finanse, rachunkowość

Faktury ustrukturyzowane – wystawisz i odbierzesz je za pomocą KSeF

Wystawianie faktur ustrukturyzowanych miało planowo działać już w październiku 2021 r., jednak finalnie właścicielom przedsiębiorstw na udostępnienie Krajowego Systemu e-Faktur przyszło poczekać do 2022 r. Projekt wystartował w pierwszym dniu 2022 r. Po 12-miesięcznym okresie przejściowym, w którym używanie KSeF jest opcjonalne, począwszy od roku 2023 stanie się to obligatoryjne dla każdego czynnego podatnika VAT, […]

Finanse, rachunkowość

Nota księgowa na 40 euro – o tym powinien wiedzieć każdy przedsiębiorca

Każdy przedsiębiorca prędzej czy później spotyka kontrahentów, którzy nie wnoszą opłat za przesłane im faktury w terminie. Jeszcze dekadę temu był to duży problem dla biznesmenów. Szczęśliwie począwszy od 2013 r. w razie wystąpienia zwłoki we wniesieniu należności prawo polskie pozwala na wystawianie niemrawym partnerom not księgowych w wysokości 40 euro, a od 2020 roku […]

Baza porad Finanse, rachunkowość

Złoto inwestycyjne – sztabki czy monety?

Osoby, którym zależy na inwestycji przynoszącej długofalowy i pewny zysk, powinny zwrócić uwagę nie tylko na rodzaj kruszcu, ale również jego formę. Dotyczy to wszystkich metali szlachetnych, w tym również złota. Monety czy sztabki – co okaże się lepsze? Jakimi kryteriami należy się kierować przy wyborze złota inwestycyjnego? Monety bulionowe czy sztabki – co wybrać? […]

Baza porad Finanse, rachunkowość

Dlaczego złoto jest cenne?

Aktualnie znamy 118 pierwiastków, wśród których tylko 22 to niemetale. Dlaczego to właśnie złoto stało się pierwszą międzynarodową walutą, a kraje do dziś posiadają jego rezerwy, które są systematycznie uzupełniane? Dlaczego złoto jest cenne? Złoto jest metalem szlachetnym. Do tej grupy zaliczyć można platynowce (ruten, rod, pallad, osm, iryd i platynę) i tylko kilka miedziowców […]

Finanse, rachunkowość

O systemach mass collect

Mass collect jest usługą, która umożliwia szybką weryfikację przelewów na konto. Opisujemy pokrótce, jak funkcjonuje mass collect i w jaki sposób upraszcza organizację dużym i małym firmom. Mass collect – korzyści z przydzielenia kontrahentom niepowtarzalnych numerów rachunków Działanie usługi mass collect jest tak naprawdę stosunkowo proste. Polega na przydzieleniu każdemu kontrahentowi unikalnego numeru rachunku, który […]