Dekarbonizaca przemysłu, kogeneracja, trigeneracja
Energetyka i paliwa

Korzyści jakie niesie dekarbonizacja przemysłu?

W wyniku rozwoju przemysłu pojawił się nagły wzrost popytu na energię niezbędną do napędzania procesów produkcyjnych. Duże zużycie energii, jak również poczucie jej marnotrawienia na wielu etapach produkcyjnych powoduje, iż fabryki wypatrują nowych rozwiązań, które zarówno zmniejszą koszty działalności, jak i przyczynią się do zmniejszenia szkodliwego ich wpływu na środowisko.

Dekarbonizacji przemysłu – redukcja wykorzystania surowców kopalnych

Działanie, które dąży do zwiększenia autonomii energetycznej przedsiębiorstw za sprawą implementowanie rozwiązań pozwalających na sprawniejsze użycie źródeł energii, przede wszystkim poprzez zwiększenie udziału elektryfikacji czy zmniejszenie wykorzystania surowców kopalnych, to proces nazywany dekarbonizacją przemysłu. Osiągnąć te cele można za sprawą nowoczesnych rozwiązań, takich jak kogeneracja, która polega na pozyskiwaniu w ramach jednego procesu technologicznego energii elektrycznej i ciepła, bądź trigeneracja, podczas której poza energią i ciepłem w trakcie pojedynczego procesu technologicznego wytwarzany jest również chłód.

W wielu dziedzinach przemysłu osiągalne jest też korzystanie z energii z odzysku, to znaczy “czystej energii”. To energia, która jest wytwarzana na rozmaitych etapach produkcji i która najczęściej bywa po prostu uwalniana, i w rezultacie nieodwracalnie trwoniona. Tymczasem odzyskiwanie tej energii, a następnie ponowne jej użycie daje po jakimś czasie spore oszczędności, a zarazem przyczynia się do zredukowania śladu węglowego, za który odpowiada zakład przemysłowy.

Koszty wyłożone na dekarbonizację przemysłu równoważą się po paru latach

W czasie globalnego zrozumienia negatywnego oddziaływania ludzkości na otoczenie i wiedzy, że ropa i gaz za kilka dekad się skończą, dążenie do dekarbonizacji przemysłu stało się priorytetem dla gospodarki, bowiem jest gwarancją jej rozkwitu w przyszłych dekadach. Zorientowanie przemysłu ku wykorzystaniu energii odzyskanej i odnawialnej to najwłaściwsza droga do zapewnienia przemysłowi autonomii energetycznej. Owszem, wdrożenie tych procesów ciągnie za sobą spore koszty, jednak w rezultacie korzyści jakie one przynoszą, w pełni je równoważą. Oszczędności uzyskane dzięki redukcji kosztów kupna energii już po kilku latach są w stanie zwrócić koszt poniesiony na taką inwestycję. Z kolei zredukowanie śladu węglowego przemysłu i jego szkodliwego oddziaływania na środowisko to już wartość bezcenna dla każdego człowieka.

Adres firmy:
Dalkia Polska Sp. z o.o.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa

Tel.: +48 22 228 73 10