Branża prawnicza

Obsługa prawna obcokrajowców – Kancelaria Adwokacka Śliz-Curyło

https://slizcurylo.pl

Kancelaria Adwokacka Śliz-Curyło działająca w Krakowie oferuje pomoc związaną z obsługą procesową i pozaprocesową zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorców. W zespole Kancelarii działają adwokaci specjalizujący się w:
prawie rodzinnym – prowadzenie spraw o rozwód, separację, a także podział majątku po rozwodzie, pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej, ustalenie, zmniejszenie bądź podniesienie kwoty alimentów,
prawie karnym i karnym gospodarczym – reprezentacja oraz obrona pokrzywdzonych w sprawach z zakresu przestępstw kryminalnych, odpowiedzialności karno-skarbowej, przestępstw gospodarczych i narkotykowych, błędów w sztuce medycznej, spowodowania wypadków i innych przestępstw komunikacyjnych, jak również wykroczeń,
prawie sportowym – reprezentacja klubów i sportowców w postępowaniach dyscyplinarnych przed instytucjami związkowymi, jak również przed sądami powszechnymi i polubownymi, przygotowywanie i analiza umów o sponsoring w sporcie oraz kontraktów sportowych, reprezentacja w negocjacjach kontraktowych i transferowych.

Obsługa prawna obcokrajowców

Znaczącą częścią pracy Kancelarii Śliz-Curyło jest prowadzenie sporów związanych z obsługą prawną obcokrajowców. Kancelaria wspiera w tym zakresie zarówno firmy zatrudniające cudzoziemców, jak i obcokrajowców, którzy szukają pomocy w nawigowaniu po złożonych procedurach polskiego prawa.
W ramach usług prawnych dla cudzoziemców Kancelaria prowadzi sprawy związane między innymi z:
1. reprezentacją w postępowaniach o nadanie statusu uchodźcy, udzielenie ochrony uzupełniającej, udzielenie zezwolenia na pobyt tolerowany bądź zgody na pobyt ze względów humanitarnych,
2. reprezentacją w postępowaniach o przyznanie statusu uchodźcy, udzielenie ochrony uzupełniającej, udzielenie zezwolenia na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany,
3. reprezentacją w sprawach karnych, przykładowo postępowanie o zatrzymanie obcokrajowca, ulokowanie go w strzeżonym ośrodku czy też zastosowanie wobec niego aresztu dla obcokrajowców, wydanie europejskiego nakazu aresztowania, a także pozostałe działania ekstradycyjne.
Kancelaria udziela też wsparcia prawnego w sprawach dotyczących potwierdzenia posiadania, przywrócenia i nadania obywatelstwa polskiego, jak również uznania za obywatela polskiego. Natomiast przedsiębiorcom chcącym przyjąć do pracy obcokrajowców, adwokaci z Kancelarii Śliz-Curyło służą kompleksową obsługą prawną w tym obszarze.

Adres firmy:
Filip Curyło Kancelaria Adwokacka
ul. Moniuszki 18/1
31-523 Kraków

Mob.: +48 518 18 18 08