Bezpieczeństwo i ochrona Nauka

Zdobądź nowe kwalifikacje – szkolenia ABI

Administrator bezpieczeństwa informacji sprawuje pieczę nad przetwarzaniem informacji o osobach fizycznych – instytucja ta została powołana do istnienia w 1997 roku na mocy regulacji o ochronie danych osobowych. Jakie kompetencje należy posiadać, żeby pełnić taką funkcję? Dla kogo przygotowano specjalistyczne szkolenia ABI?

Szkolenia ABI – dlaczego powołano instytucję ABI

Informacje o osobach fizycznych powinny być wyjątkowo chronione, zwłaszcza współcześnie, kiedy każdy ma dostęp do internetu. To zadecydowało, że wprowadzono instytucję ABI, którego rolę może pełnić wyłącznie osoba fizyczna. Kandydat na administratora bezpieczeństwa informacji powinien spełniać następujące kryteria: mieć pełną zdolność do czynności prawnych, nie być pozbawionym praw publicznych, posiadać kwalifikacje dotyczące ochrony danych. Dodatkowo kandydat musi dostarczyć zaświadczenie o niekaralności. Według przepisów powołanie ABI jest dobrowolne.

Szkolenia ABI – szkolenie z bezpieczeństwa informacji

Funkcja administratora bezpieczeństwa informacji polega na kontrolowaniu stosowania przepisów związanych z ochroną danych osobowych. ABI prowadzi także specjalny wykaz danych. Osoby chcące zdobyć kwalifikacje do pełnienia obowiązków ABI mogą zapisać się na specjalistyczny kurs. W trakcie kursu słuchacze poznają podstawowe terminy, takie jak Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, usuwanie danych osobowych, odbiorca danych osobowych, zdobywają aktualną wiedzę o regulacjach prawnych dotyczących ochrony danych, uczą się przygotowywać wniosek zgłoszenia powołania ABI, jak również dowiadują się jak rejestrować dane. Każdy słuchacz kursu otrzymuje imienny certyfikat ABI potwierdzający zdobyte kwalifikacje, a także dostęp do materiałów szkoleniowych i szablonów dokumentacji.